CO2-Prestatieladder, Reimert, Almere, MVO, duurzaamheid KLM Safety & Compliance Manual

KLM Safety & Compliance Manual

KLM Safety & Compliance Manual succesvol doorlopen –

Met een mooie projectpresentatie heeft Reimert het implementatietraject KLM Safety & Compliance Manual succesvol afgerond. Hiermee behoren wij nu tot het selecte gezelschap van zogeheten ‘preferred suppliers’ van KLM. Een titel die we met trots dragen en die goed aansluit op onze ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vanaf 1 januari 2019 is de Safety & Compliance Manual (SCM) het uitgangspunt voor alle bouw- en constructiewerkzaamheden in de gebouwen en op de terreinen van KLM RE&FC. Alle aannemers die werkzaam zijn op het terrein van KLM hebben het SCM-implementatietraject moeten doorlopen om een succesvolle implementatie van de SCM te realiseren en ervoor te zorgen dat deze het uitgangspunt wordt van alle werkzaamheden.

Veiligheidscoaches
De Reimert Groep is al jaren werkzaam voor KLM op en rond Schiphol. In het kader van het SCM-implementatietraject is een aantal van onze medewerkers aangesteld als safety coach. Aan hen de taak om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren en zich intensief bezig te houden met de implementatie van de SCM gedurende de uitvoering van het werk. Hierbij is het uitgangspunt dat andere medewerkers tijdens de werkzaamheden terecht kunnen bij de safety coaches voor informatie en om melding te maken bij een onveilige situatie.

Vanuit de Reimert Groep hadden uitvoerders Gert-Jan Wezer van Reimert Bouw en Infrastructuur en Ronald Blokzijl van Ubink Bouw en Onderhoud, beiden al jaren werkzaam op Schiphol, deze rol gekregen. Een van de onderdelen van het traject was een safety contest.

Wezer: “Het doel van deze wedstrijd was om te bewijzen dat wij de SCM op de juiste wijze geïmplementeerd hebben en aantonen dat wij het beleid ook echt naleven. We moesten vragen beantwoorden met oog op onze werkzaamheden. Daarnaast moesten we bepaalde antwoorden met bewijsmateriaal ondersteunen, bijvoorbeeld een kopie van een melding bij het thema ‘Melden’ en een risicoanalyse bij een vraag over ‘Omgaan met risico’s’.”

Gesprek over veiligheid
De safety coaches en andere medewerkers hebben hard gewerkt om de SCM te implementeren. Hiertoe werden onder meer toolboxmeetings gehouden om de veiligheid onderling bespreekbaar te maken.

“Als coach heb ik een vijftal toolboxen gehouden over veiligheid en hoe wij daar mee omgaan’, aldus Blokzijl. “Deze toolboxen waren de basis voor het toepassen van de SCM tijdens de werkzaamheden. Het doel was om hiermee het gesprek met betrekking tot veiligheidszaken op gang te krijgen en dat alle neuzen dezelfde kant op zouden staan. Daarmee moest automatisch een betere beleving ontstaan over veiligheid bij KLM, Reimert en alle andere aannemers en leveranciers die werkzaamheden verrichten op KLM-terrein.”

Hoe nu verder
Alles bij elkaar was het een leerzaam traject. Het verschil in handelen op basis van de SCM is inmiddels ook zichtbaar bij onze mensen, wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige werkomgeving.

“Doordat we nu inzicht hebben gekregen in ieders activiteiten, merk je dat het samenwerken beter verloopt en dat het bewustzijn met betrekking tot veiligheid bij alle partijen goed aanwezig is”, zegt Wezer. “Een verandering die nu al zichtbaar is, is dat wij zelf scherper zijn geworden als het gaat om veiligheid, nog voordat het werk begint. Verder worden de werkgebieden op het KLM-terrein nu beter afgeschermd, waardoor niet iedereen meer zonder reden door elkaars werkgebied loopt.”