CO2-Prestatieladder, Reimert, Almere, MVO, duurzaamheid Groen beton in Almeers fietspad

Groen beton in Almeers fietspad

Groen beton is een innovatief betonmengsel waarin natuurlijke vezels uit biomassa zijn verwerkt. Het produceren en toepassen van groen beton was onderdeel van ons plan voor de competitie Upcycle City, anno 2017. Vanuit onze recyclingmaatschappij Cirwinn hebben we deze competitie gewonnen en zijn wij aan de slag gegaan. Na het onderzoeken van verschillende mengsels kunnen wij medio 2019 eindelijk écht starten met het toepassen van groen beton. Dan begint Reimert Bouw en Infrastructuur namelijk met de herinrichting van het fietspad door het Vroege Vogelbos in Almere Haven. Het nieuwe fietspad wordt volledig gemaakt van groen beton, geproduceerd in onze duurzame betoncentrale in Almere Buiten.

Reststromen circulair toepassen    
In 2017 heeft de gemeente Almere met de competitie Upcycle City het bedrijfsleven uitgedaagd om mee te denken over een circulaire oplossing voor de reststromen uit de stad. Hiervoor is een projectplan ingediend met bijhorende business case, gericht op de reststromen die vrijkomen bij het onderhoud en beheer van de stad: biomassa, asfalt, beton en straatmeubilair.

Cirwinn is uitgeroepen tot één van de winnaars. Onderdeel van het plan: de realisatie van een duurzame betoncentrale. Om dit werkelijkheid te maken, werken wij samen met Theo Pouw Groep, Millvision en Groen Gas Almere. De centrale aan de Pontonweg in Almere heeft twee duurzame aspecten: hier worden grondstoffen vanuit de stad verwerkt in duurzaam beton, wat weer kan worden ingezet voor de stad en het verder verduurzamen van het beton door de toevoeging van natuurlijke vezels.

Onze verwachting van groen beton
Het winnende projectplan van Cirwinn bestaat uit 7 deelplannen, waarvan het produceren van groen beton er één is. Hierbij worden natuurlijke vezels toegevoegd aan het betonmengsel. De innovatie is erop gericht om de vezels uit biomassa in het beton te verwerken. Er zijn verschillende verwachtingen van dit groene beton. Ten eerste zal er minder CO₂-uitstoot zijn vanuit het rottingsproces van de biomassa en vanuit de cementproductie. Daarnaast is het beton lichter, wat de benodigde transporten beperkt. Ook absorbeert groen beton geluid beter dan regulier beton. Dit is een positieve eigenschap voor toepassing van groen beton in de bebouwde omgeving, bijvoorbeeld in een geluidsscherm.

Proeven
Na het winnen van Upcycle City is de onderzoeksfase van start gegaan om te komen tot kwalitatieve mengsels met natuurlijke vezels voor toepassingen in zowel constructief als niet-constructief groen beton. Om de kwaliteit aantoonbaar te maken, zijn er proefvakken gemaakt met verschillende mengsels. Deze zijn nog voor de winter aangebracht, om te testen hoe de verschillende mengsels van groen beton de winterse weersomstandigheden zouden doorstaan. Het ging hierbij niet om de vraag of, maar hoe dit beton aan de gewenste kwaliteiten kon voldoen en hoe dit op reguliere schaal in productie kan worden genomen.

Na afloop van de onderzoeksfase is er een mengsel gekozen dat nu daadwerkelijk wordt toegepast. In samenwerking met de Theo Pouw Groep realiseren wij twee concrete showcases in Almere: 3.000 meter aan fietspad en 500 meter geluidsscherm. Deze worden gedurende twee jaar gemonitord om sterkte van het beton aan te tonen en groen beton vaker toe te kunnen passen.