CO2-Prestatieladder, Reimert, Almere, MVO, duurzaamheid Drijvend Zonnepark Beilen – De Reimert Groep | Duurzaamheid

Drijvend Zonnepark Beilen

Op de zandwinplas op het terrein van Beugel, in samenwerking met GroenLeven, een drijvend zonnepark gerealiseerd.
Maar liefst 40.000 zonnepanelen kunnen straks voor ruim een derde van de huishoudens van de Gemeente Midden-Drenthe groene energie gaan opwekken. Het zonnepark is inmiddels voltooid, hoog tijd om eens extra uit te lichten met wie we dit mooie project realiseren.

GroenLeven
GroenLeven werkt iedere dag met passie aan hun missie: “De wereld voorzien van schone energie”. Dit doen ze niet alleen, de norm bij GroenLeven is namelijk de ‘dubbelfunctie’. Samen met partners realiseren ze zonneparken op daken, kassen, vuilstorten, industrieterreinen en zoals bij Beugel: op water.

“De samenwerking tussen GroenLeven en Beugel ontstond al zo’n 5 jaar geleden, in 2016. Op zoek naar geschikte locaties voor de ontwikkeling en bouw van zonneparken, is de zandwinningsplas aan de Mussels in Beilen, in het vizier gekomen. Uit een verkennend onderzoek is naar voren gekomen dat water met een bedrijfsmatige functie, een nieuwe mogelijkheid biedt voor het opwekken van duurzame energie met behulp van drijvende photovoltaïsche zonnecellen: het drijvende zonnepark”, vertel Marike Hoekstra van GroenLeven.

Een mooi voorbeeld van zo’n dubbelfunctie dus. Andere voorbeelden van bijzondere dubbelfuncties waar GroenLeven aan werkt zijn een zonnecarport op het circuit in Assen, op het dak van het ziekenhuis in Drachten en zonneparken op het land van fruittelers. Daarnaast werkt GroenLeven aan een bijzonder project waarbij duurzaam geproduceerde elektriciteit wordt omgezet in groene waterstof: Project Sinnewetterstof.

De aanleg van het zonnepark verloopt voorspoedig. Alle panelen zijn inmiddels geplaatst. Marike Hoekstra: “De bouw van het zonnepark is na het zorgvuldig plaatsen van de ankers heel goed en snel verlopen. We hebben een hele goede, open samenwerkingsrelatie gehad met Beugel en afspraken gemaakt over samenwerken in de plas, het bouwterrein, de opslag van materiaal, de communicatie en veiligheid.