CO2-Prestatieladder, Reimert, Almere, MVO, duurzaamheid Bouw Windpark Jaap Rodenburg II – De Reimert Groep | Duurzaamheid

Bouw Windpark Jaap Rodenburg II

De Nederlandse overheid zet de komende jaren in op ontwikkeling van zon en windenergie. Als lokale aannemer zijn wij als Reimert erg trots dat wij kunnen bijdragen aan het voorzien van 28.000 bewoners in Almere aan groene stroom. Naast de bijdrage van groene stroom aan de bewoners van Gemeente Almere zetten Reimert en Vattenfall zich in om het project zo duurzaam als mogelijk te realiseren.

Hieronder een kleine inzage in de inspanningen, die hiervoor zijn verricht.

  • Milieu Kosten Indicator
  • Zonnen panelen
  • Reduceren transporten
  • Inzet materieel minimaal stage 4

Milieu kost indicator

De Milieu kost indicator (MKI) vat alle milieueffecten samen in een score wat wordt uitgedrukt in euro’s. Binnen het contract is een maximaal gegeven aan de MKI waarde.

Om de MKI waarde te bepalen wordt er gebruik gemaakt van een levenscyclusanalyse (LCA). Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de emissies bij het maken van een product, maar naar de hele toeleveringsketen.

Zonnepanelen

De bouwplaats is zelfvoorzienend. Speciaal voor het project heeft Reimert zonnepanelen aangeschaft. Door het gebruik van de zonnepanelen worden de keten voorzien van stroom. De kachels in de keten werken op elektriciteit waardoor ook voor de warmte in de keet gebruik wordt gemaakt van duurzame energie.

Reduceren transporten

Bij de inzet van transport bewegingen wordt rekening gehouden om dit zoveel als mogelijk te beperken. Beton wordt binnen Almere afgenomen en er wordt zoveel als mogelijk gewerkt met een gesloten grondbalans.

Inzet materieel minimaal Stage 4

Bij het inzetten van materieel wordt er alleen gewerkt met emissie-eisen voor bouwmachines Stage 4 of hoger. Stage 4 heeft een verminderde uitstoot van stikstofoxide van ca. 80% op zijn voorganger stage 3B.

Inmiddels zijn alle 10 de windmolens gerealiseerd en is Vestas (windmolen bouwer) aan het afbouwen. Na de bouwvakantie zal Reimert starten met de afbouw van de locatie. De verwachting is dat eind oktober 2021 het project opgeleverd kan worden.