CO2-Prestatieladder, Reimert, Almere, MVO, duurzaamheid CO₂-Prestatieladder – De Reimert Groep | Duurzaamheid

CO₂-Prestatieladder

CO₂-Prestatieladder

Met behulp van de CO₂-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) worden bedrijven uitgedaagd zich in te spannen voor CO₂-bewust handelen. Bij aanbestedingsprocedures wordt gebruikgemaakt van het handboek van SKAO, door bij een hoge score op de ladder fictieve kortingen te geven op de inschrijfprijs.

Reimert is sinds 2013 gecertificeerd op de CO₂-Prestatieladder. Dit houdt in dat wij inzicht hebben in onze CO₂-uitstoot en passende reductiedoelstellingen en maatregelen hebben opgesteld in een plan van aanpak. In april 2015 is ons certificaat op niveau 3 verruild voor een certificaat op niveau 5, het hoogst haalbare niveau, wat betekent dat wij ons hebben ingespannen om ons inzicht in de CO₂-uitstoot te vergroten.

Aan de hand van de huidige inzichten zijn reductiedoelstellingen en maatregelen bedacht en opgenomen in een plan van aanpak. Niveau 5 eist van ons dat wij de doelstellingen daadwerkelijk behalen. Elk half jaar wordt een voortgangsrapportage gepubliceerd met de actuele cijfers, waaronder de CO₂-footprint.

 

Footprint 2019

In onderstaand cirkeldiagram is de verdeling van de footprint (scope 1 en 2) van de Reimert Groep van 2019 weergegeven.