CO2-Prestatieladder, Reimert, Almere, MVO, duurzaamheid Doelstellingen & resultaten 2016-2021 – De Reimert Groep | Duurzaamheid

Doelstellingen & resultaten 2016-2021

In onderstaande grafieken is per doelstelling de voortgang terug te vinden. Zolang de oranje lijn (voortgang) onder de blauwe lijn (doelstelling) blijft, betekent dit dat wij de doelstelling hebben behaald.

Wagenpark (scope 1) in liter / 100 km:

 

Materieel (scope 1) in liter / draaiuur

 

Aardgas (scope 1) in Nm³ / graaddag

 


Elektriciteit projecten (scope 2) in gram CO₂ / kWh