CO2-Prestatieladder, Reimert, Almere, MVO, duurzaamheid Doelstellingen & resultaten 2012-2020

Doelstellingen & resultaten 2012-2020

In onderstaande grafieken is per doelstelling de voortgang terug te vinden. Zolang de oranje lijn (voortgang) onder de blauwe lijn (doelstelling) blijft, betekent dit dat wij de doelstelling hebben behaald.

Wagenpark (scope 1) in liter / 100 km:

Materieel (scope 1) in liter / draaiuur


Aardgas (scope 1) in Nm³ / graaddag


Elektriciteit projecten (scope 2) in gram CO₂ / kWh

Straatbaksteen (scope 3) in kg CO₂ / kg straatbaksteen