CO2-Prestatieladder, Reimert, Almere, MVO, duurzaamheid Initiatieven – De Reimert Groep | Duurzaamheid

Initiatieven

Initiatieven

Reimert neemt deel aan diverse initiatieven met betrekking tot duurzaamheid:


Verenigde Bedrijfskring Almere
Bij de ontwikkeling van de duurzaamheid van bedrijventerrein De Vaart, waar ons bedrijf gevestigd is, ondersteunt Reimert de Verenigde Bedrijfskring Almere. Bas Reimert is bestuurslid voor kring De Vaart. Door middel van bijvoorbeeld het verbeteren van de bereikbaarheid per openbaar vervoer wordt op termijn een reductie gerealiseerd van de CO₂-uitstoot. Er wordt door de ondernemers gezocht naar aansluiting bij het project ‘De vaart erin’, waarbij nagedacht wordt over uitwisseling van warmte, water en reductie van CO₂. Ook de komst van recyclingindustrie en gezamenlijke energieopwekking dragen bij aan het duurzame karakter van het terrein.

 


Hergebruik composieten

In samenwerking met het Windesheim heeft Reimert onderzoek gedaan naar hergebruik van thermoharde composieten. Onderzoekers werken met Reimert en Waterschap Zuiderzeeland aan een project om oude bootrompen in stukken te snijden en te gebruiken om oeverbeschoeiingen te versterken. Van de stichting CompoWorld hebben zij inmiddels een innovatievoucher ter waarde van € 27.000,- ontvangen om een flinke boost aan het project te geven. De stichting CompoWorld ontwikkelt composiettoepassingen van idee tot en met product en stimuleert en faciliteert vanuit Noordelijk Flevoland een ‘composietenklimaat’ waarin innovaties op het gebied van hoogwaardige composieten via industrieel toegepast onderzoek kunnen doorgroeien naar productieontwikkelingsprogramma’s.
Inmiddels zijn in opdracht van het Waterschap de eerste planken gezet door Reimert. Het productieproces wordt verder doorontwikkeld en er wordt parallel onderzoek gedaan naar een gesloten Businessmodel. 

 


Grondstoffen Collectief Almere

Almere is de eerste gemeente in Nederland die actief aan de slag is gegaan met concrete toepassingen van circulaire economie. In juni 2017 ziet het Grondstoffen Collectief Almere (GCA) officieel het levenslicht. Het GCA richt zich op de ontwikkeling van grondstoffen uit afval en coördineert circulaire projecten. Het GCA is opgericht door drie lokale partijen: de gemeente Almere is eigenaar van de reststromen (gemeentelijk afval), Cirwinn fungeert als fysieke locatie waar de reststromen (voormalig afval) opgeslagen en verwerkt worden en Millvision is de ontwikkelaar van de productrecepturen. Inmiddels hebben 30 projectpartners, waaronder Reimert Bouw en Infrastructuur hun toewijding uitgesproken. De aankomende jaren gaan zij een intensieve samenwerking aan. De samenwerking is geënt op het toepassen van circulaire economie. Circulaire economie is het streven naar een zo groot mogelijk waardebehoud van grondstoffen. Dat kan door hergebruik, maar ook door de grondstoffen te verwerken in een receptuur voor geheel nieuwe producten. Het lokale aspect geeft een impuls aan het bedrijfsleven; nieuwe financiële stromingen, intensievere samenwerkingen en meer werkgelegenheid.

 Upcycle City Almere

 

 

 

Deze competitie, die werd uitgeschreven door de gemeente Almere, sluit aan bij het eerder genoemde initiatief GCA. De gemeente wilde hiermee de creativiteit, innovatieve kennis en kunde uit de markt kansen bieden. Er vinden al veel initiatieven en experimenten plaats met reststromen. Economische activiteiten, gericht op het maken van nieuwe producten uit reststromen, komen echter niet vanzelf van de grond. Door middel van de competitie wilde de gemeente ondersteuning bieden, waaronder co-financiering, aan het beste plan (of plannen) met bijhorende business case en daadwerkelijke realisatie van de innovatieve ideeën. Met Cirwinn (voorheen Vijfhoek) werd ingeschreven op deze competitie met het idee een duurzame betoncentrale op te zetten, zodat recyclebeton geproduceerd kan worden. Cirwinn werd verkozen tot één van de gelukkige winnaars, wat betekent dat de duurzame betoncentrale inmiddels volop in bedrijf is.


 

Deelname samenwerking Groenleven

Samen met de organisatie van Groenleven is de Reimert Groep bezig met de voorbereiding van de realisatie van een zonnepark op het water van de locatie in Beilen. Daarnaast is de Reimert Groep voor dezelfde locatie met de voorbereiding bezig om ook zonnepanelen op de daken te realiseren. Hiermee wordt er verder ingespeeld op de doelstelling om steeds duurzamer te worden.