CO2-Prestatieladder, Reimert, Almere, MVO, duurzaamheid MVO-jaarverslagen

MVO-Prestatieladder

MVO-Prestatieladder

Wat is MVO?

Wat is MVO? Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (Profit) met respect voor de sociale kant (People) binnen de ecologisch randvoorwaarden (Planet): de triple-P-benadering. Bij de certificering op de MVO Prestatieladder is een goede balans tussen de drie P’s een vereiste. De Reimert Groep is sinds maart 2017 gecertificeerd op trede 4 van de MVO Prestatieladder. Om dit te bereiken hebben we al onze externe en interne stakeholders in kaart gebracht en uitgevraagd aan de hand van de MVO-indicatoren.

Wij hebben onze stakeholders gevraagd welke indicatoren belangrijk voor hen zijn, hoe Reimert volgens hen presteert ten aanzien van deze indicatoren en welke verwachtingen zij koesteren per indicator. Op basis van de uitkomsten is het beleid van Reimert opgesteld en zijn doelstellingen en maatregelen opgenomen in een plan van aanpak. Jaarlijks worden alle indicatoren opnieuw geanalyseerd en wordt onderzoek gedaan of wij met ons beleid voldoen aan de verwachtingen van stakeholders en of we met onze maatregelen op koers liggen om aan de doelstellingen te voldoen.

Bekijk en download hier het MVO-certificaat van de Reimert Groep. 

PeoplePlanetProfit
Gezondheid en veiligheid
 • Certificering VCA**
 • Opleidingen personeel (BHV, VCA, DLP, etc.) 
Opleiding en onderwijs
 • Doorontwikkeling personeel: aanvullende cursussen en opleidingen 
Kansen
 • Wajong-leerlingenploeg
 • Diverse stageplaatsen 
Lokale omgeving
 • Omgevingsmanagement: voorlichting en evenementen
 • Informeren via social media 
Privacy
 • Implementatie AVG in beleid
  Consumentenaangelegenheden
 • Certificering ISO 9001:2015
Grondstoffen & energie
 • Ketenanalyse (rest-) beton
 • Initiatief hergebruik composieten i.s.m. Windesheim
 • Betoncentrale Cirwinn (recyclebeton) 
Uitstoot en afvalstoffen
 • Certificering CO2-Prestatieladder trede 5 met bijbehorende reductiedoelstellingen en maatregelen
 • Certificering BRL SIKB 7000
             
Positieve bijdrage lokale economie
 • Sponsoring lokale evenementen, sportclubs, verenigingen
 • Social Return
 • Diverse duurzame initiatieven, o.a. Upcycle City Almere

MVO Jaarverslag 2020

MVO Jaarverslag 2021